Witaj

  • Pechowa cyfra: 5

Sports Home, http://finance.ifeng.com/a/20150313/13551040_0.shtml

Ogniwo Daniella

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ogniwo Daniella – dwa półogniwa są połączone przez klucz elektrolityczny przenoszący jony pomiędzy nimi. Elektrony przepływają zewnętrznym obwodem.

Ogniwo Daniellaogniwo galwaniczne stworzone przez brytyjskiego chemika Johna Daniella w 1836 roku.

Anodę (elektrodę ujemną) stanowi elektroda cynkowa zanurzona w wodnym roztworze siarczanu cynku ZnSO4. Na półogniwie tym zachodzi proces utleniania cynku Zn do jonu Zn2+ (dochodzi do roztwarzania elektrody ujemnej) zgodnie z reakcją: Zn0(s) → Zn2+(aq) + 2e-

Katodę (elektrodę dodatnią) stanowi natomiast elektroda miedziana zanurzona w wodnym roztworze siarczanu miedzi CuSO4. Na półogniwie tym zachodzi proces redukcji Cu2+ jonów miedziowych do atomów miedzi Cu (miedź osadza się na elektrodzie dodatniej) zgodnie z reakcją: Cu2+(aq) + 2e-  → Cu0(s)

Siła elektromotoryczna ogniwa wynosi około 1,1 V.

Schemat:

(−) Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu (+)

W ogniwie tym oba półogniwa nie stykają się ze sobą bezpośrednio lecz są połączone kluczem elektrolitycznym, najczęściej wykonanym z roztworu chlorku potasu (KCl) w agar-agarze. Klucz elektrolityczny uniemożliwia mieszanie się roztworów elektrolitów oraz zapobiega gromadzeniu się nadmiaru ładunku ujemnego bądź dodatniego w zależności czy rozpatrujemy anodę czy katodę.

Skonstruował je w 1836 roku John Frederic Daniell[1].

Przypisy

  1. Podręczny słownik chemiczny, Romuald Hassa (red.), Janusz Mrzigod (red.), Janusz Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 98, ISBN 83-7183-240-0.
zobacz, leczenie kanałowe pod mikroskopem kraków, torebki ekologiczne

Nowości

  • Prawdopodobne liczby w multimulti: 9 : 22 : 28 : 29 : 45 : 53 : 55 : 67 : 69 : 77 :

Podziel się

Powiązane

O mnie

  • Nazywam się Radek, moje hobby to sprzątanie
  • Materiały są udostępnianie na licencji GNU
  • Zegar 2018-03-20 06:11:33